Αυτόματες Ασφάλειες

Αυτόματες ασφάλειες ηλεκτρολογικού πίνακα ράγας κορυφαίων κατασκευαστών: ΑΒΒ, LEGRAND, HAGER, GEYER και GACIA. Διατίθενται σε μονοπολικές, διπολικές, τριπολικές και τετραπολικές για ασφαλή ηλεκτρική εγκατάσταση.

New arrivals